E-SIGARET.EE Müügitingimused


1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad E-SIGARET.EE veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ELGERY GROUP OÜ (edaspidi Veebipood E-SIGARET.EE ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-SIGARET.EE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3 Veebipoes E-SIGARET.EE tohib külastada ja tehinguid teha vähemalt 18 aastane isik.
1.4 Veebipood E-SIGARET.EE jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel E-SIGARET.EE

2. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoes E-SIGARET.EE toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Ostudel, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni ( 7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja E-SIGARET.EE. vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5 Veebipood E-SIGARET.EE jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel E-SIGARET.EE .

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „VORMISTA OSTˮ.
3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja valige teile sobiv makseviis.
Seejärel kuvatakse ekraanile koostatud tellimus, mille eest saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.6 Veebipoes tehtud tellimuste kohta saadetakse kohe peale tellimuse vormistamist automaatselt väljastatavat tellimuse kinnitust Tellija poolt märgitud e-posti aadressile.
3.7 Veebipoes sooritatud tellimusi väljastatakse tööpäevadel E−N 9:00−17:00 ja R 9:00–14:00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14:00, väljastatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood E-SIGARET.EE andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood E-SIGARET.EE poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood E-SIGARET.EE’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood E-SIGARET.EE tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
5.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4 Veebipood E-SIGARET.EE ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood E-SIGARET.EE ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4).
6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile info@e-sigaret.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot:
  • Kellele: Elgery Group OÜ, Kiisa 8, Tallin 11313, info@e-sigaret.ee
  • Tellimuse või arve number, millest on soov taganeda
  • Tagastatav kaup
  • Tellimuse esitamise kuupäev ja asja kättesaamise kuupäev
  • Tarbija nimi, aadress ja arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda
  • Avalduse esitamise kuupäev
6.4 Elgery Group OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud välja arvatud kauba kohaletoimetamise eest tasutud summat.
6.5 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

7. Vääramatu jõud

7.1 Veebipood E-SIGARET.EE ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood E-SIGARET.EE ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2 Elgery Group OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale ainult Tarbija nõusolekul.
8.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel E-SIGARET.EE
8.5 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1 Veebipood E-SIGARET.EE vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
9.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood E-SIGARET.EE poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
9.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
9.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood E-SIGARET.EE ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood E-SIGARET.EE .
9.5 Veebipood E-SIGARET.EE ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.6 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, sates e-kirja aadressile info@e-sigaret.ee või helistades telefonil: +372 652 7210.
9.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10. Vaidluste lahendamine

10.1 Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@e-sigaret.ee või helistada telefonil: +372 652 7210. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi: Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi..